Jak powstaje grad?

Grad jest zjawiskiem atmosferycznym, które powoduje powstawanie różnorodnej wielkości bryłek lodu. Zjawisko to pojawia się najczęściej w letnich miesiącach, równocześnie z silnymi opadami deszczu. Artykuł wyjaśnia jak powstaje grad i dlaczego czasami kulki gradu osiągają rozmiary kurzego jaja?  

Grad tworzy się wówczas, gdy silne prądy wiatru wznoszą parę wodną na wysokość więcej niż 10 kilometrów. Temperatura na tej wysokości spada nawet do -60°C. Przy tak niskiej temperaturze kropelki wody zamarzają i tworzą różnorodne kształty, które uniesione przez wiatr łączą się w formacje podobne do kulek. Zazwyczaj kryształki osiągają średnicę nieprzekraczającą 50–100 mm. Kulki gradu (gradziny) rzadko kiedy przekraczają średnicę 5 cm, jednak jeżeli kule dłużej wirują w chmurze mogą osiągnąć większe rozmiary. Duże gradziny stanowią poważne niebezpieczeństwo dla ludzi i mogą powodować znaczne szkody materialne. W Polsce największe gradziny wystąpiły w lipcu 2007 roku na Lubelszczyźnie i osiągnęły średnicę 10 centymetrów.

Opady gradu – kiedy występują?

Opady gradu pojawią się najczęściej w ciepłych miesiącach podczas burz. Latem temperatura powietrza jest największa, a woda przy nagrzanym gruncie intensywnie paruje i kieruje się do kolejnych warstw atmosfery. To tam następuje zamarzanie wody i tworzenie się gradowych kulek. Podczas zimy ziemia nie jest nagrzana, więc para wodna nie unosi się tak wysoko.

Dodaj komentarz