Zjawiska elektryczne ponad chmurami burzowymi

Pierwsze informacje na temat istnienia wyładowań ponad chmurami burzowymi pojawiły się w 1886 roku. Jednak ich istnieje potwierdzone zostało ostatecznie 100 lat później. Zjawiska tego typu są trudne do zaobserwowania z powierzchni Ziemi. Do rejestracji tego typu zjawisk powinniśmy użyć specjalistycznych kamer oraz urządzeń do rejestracji fal elektromagnetycznych o niższych częstotliwościach. Zjawiska świetne są chwilowe i posiadają różne formy na przykład: pierścienie światła, rozmyte smugi świetlne. W artykule wyjaśnimy poszczególne rodzaje zjawisk burzowych ze szczegółowymi opisami.

Podział wyładowań atmosferycznych ponad chmurami

Wyładowania elektryczne dzielimy na trzy rodzaje elves (elfy), red spirites (czerwone krasnoludki) i blue jets (błękitne stożki). Zjawiska występują w warstwach atmosfery od szczytu chmury Cumulonimbus do wysokość mniej więcej 100 kilometrów.

„Zjawisko Elves” jest najsłabiej zbadanych zjawiskiem tworzącym się w dolnej części jonosfery na wysokości około 85 – 100 kilometrów. Zjawisko powstaje w wyniku przyspieszenia elektronów w polu elektromagnetycznym. Maksymalna średnia zjawiska to 400 kilometrów.

Zjawisko „Red Spirites” – jest najlepiej widoczne na wysokości około od 40 do 90 kilometrów w nocy. Rozciągliwość zjawiska wynosi od 40 do 100 kilometrów. Zjawisko trwa od kilku do kilkudziesięciu milisekund. Występowania powiązane jest z mocnym wyładowaniami dodatnimi. Teoretyzuje się, że powstają z powodu gromadzenia się dodatkowych ładunków w górnej części chmury burzowej. Wzrost prędkości elektronów może wynikać z wyładowań doziemnymi i między-chmurowymi oraz reakcją neutralizacji ładunków elektrycznych w chmurze burzowej w tym obszarze.

Blue Jets – występują ponad chmurami burzowymi w troposferze, na wysokości około 15 – 18 kilometrów. Sięgać mogą wysokości 40 do 50 kilometrów nad Ziemia. Powstają jeżeli lawina elektronowa porusza się w kierunku Ziemi lub jonosfery. Przyspieszający ruch elektronów zderzających się z cząsteczkami powietrza powoduje rozpadanie się jonów, co powoduje uwalnianie elektronów. Podczas tego zjawiska występuje emisja światła. Tworzenie się zjawisk blue jets nie jest związane z wyładowaniami doziemnymi. Efekt jonizacji azotu cząsteczkowego przez elektrony powoduje zjawisko niebieskiej barwy,

Zjawiska burzowe występujące na terenie Polski możesz śledzić na stronie mapa burzowa Polski.

Dodaj komentarz