Czym jest piorun i jak się przed nim chronić?

Piorun – to bardzo silne wyładowanie atmosferyczne powstające naturalne i towarzyszące burzom. Piorunowi współtowarzyszy grzmot oraz zjawisko świetlne. Błyskawica może przybierać różnorodne kształty, tworzyć linie proste i rozgałęziać się w górę lub w dół. W trakcie uderzenia pioruna powstaje energia, której główna część rozprasza się jako ciepło w powietrzu. Niewielka część energii cieplnej przekształca się w błysk i grzmot słyszalny w odległości od 16 do 24 kilometrów. Cześć energii elektrycznej rozładowuje się w momencie uderzenia łuku elektrycznego w grunt ziemi. Zjawisko to jest bardzo niebezpieczne dla osób znajdujących się w pobliżu.

W środku chmury burzowej silny wiatr przemieszcza krople wody oraz drobiny lodu, które ocierają o siebie. Lód przesuwa się ku górze chmury oddając elektrony, tak więc szczyt chmury zmienia się w elektrododatni. Biorąc pod uwagę kierunek przenoszenia ładunku elektrycznego możemy wyróżnić wyładowania dodatnie oraz ujemne. 90% wszystkich wyładowań do ziemi to wyładowania ujemne, które przenoszą mniej energii niż dodatnie. Pioruny powstają również w wyniku tarcia pomiędzy drobinami pyłu w trakcie burz pyłowych lub podczas erupcji wulkanicznych czy pożarów lasów. Wyładowania dodatnie sprzyjają pożarom oraz uszkodzeniom linii energetycznych.

Jak powstaje piorun?
Rozkład ładunków elektrycznych w chmurze i ziemi

Skutki uderzeń pioruna

Piorun może spowodować pożar. Uderzenia pioruna rozrywają drzewa, niszczą dachy, mury, wywołują uszkodzenia instalacji elektrycznych oraz telefonicznych. Uszkodzenie urządzeń elektrycznych wywołuje uderzenie pioruna w sieć energetyczną a w przypadku indukowania napięcia, gdy piorun uderza w pobliżu sieci energetycznej. Impuls powstający w wyniku wytworzenia przez prąd pioruna indukuje napięcie w obwodach i urządzeniach elektrycznych w pobliżu miejsca uderzenia pioruna. Napięcie w obwodach sieci staje się tak duże, że powoduje uszkodzenie urządzeń podłączonych do tej sieci.

Jeżeli piorun uderzy w człowieka może spowodować poważny uszczerbek na zdrowiu a nawet śmierć. Najpoważniejszymi skutkami uderzenia pioruna w człowieka jest:

  • oparzenie
  • pobudzenie
  • uszkodzenie układu nerwowego
  • upośledzenie słuchu i wzroku
  • drgawki
  • uszkodzenie układu sercowo-naczyniowego (np. zatrzymanie krążenia)
  • paraliż funkcji układu pokarmowego

Jak chronić się przed piorunami?

W Stanach Zjednoczonych pioruny zabijają 50-55 osób w ciągu roku, w Polsce od 3 do 5 osób. Statystycznie 80% osób trafionych piorunami to mężczyźni. W czasie burzy nie powinniśmy się kąpać, chodzić na spacery, stać pod drzewami, w pobliżu wysokich masztów oraz w okolicach linii energetycznych. Osoba stojąca na otwartej przestrzeni musi znaleźć budynek lub pomieszczenie i ukryć się w środku. Najbezpieczniejszą pozycją jest ukucnąć ze złączonymi ze sobą nogami. Należy położyć na ziemi wszystkie przedmioty metalowe, które mogą przewodzić prąd. Osoby będące w górach powinny zejść ze szczytów i nie mogą dotykać wysokich, pionowych ścian skalnych.

Budynki i wysokie konstrukcje powinny zostać zabezpieczone piorunochronem. W czasie burzy nie należy korzystać z urządzeń elektrycznych obsługiwanych ręcznie. Sprzęt elektroniczny np. telewizory i komputery należy odłączyć od prądu oraz instalacji antenowych i internetowych.

Sprawdź gdzie jest burza na mapa burzowa polski. Interaktywna mapa pozwoli na śledzenie burzy w czasie rzeczywistym.